iman
Gönderen mithad - 12/05/2009 19:35
"İman nedir?"

İman en büyük cevherimizdir. Tıpkı kıymetli eşya satan bir yere hırsızların tamahı gibi ona musallat olan da çoktur. Geceleyin camı çerçeveyi aşağı indirip alıp gitmesinler diye dükkânların önünü muhafaza altına alırlar.

İman en kıymetli cevherdir, şeytan onun arkasına düşer, insanları imansız yapmak için veya imanlarını çalmak için veya sâlih amellerini yürütmek için arkasında gezer. Allah şeytanı da bizden uzak eylesin.

"Sen şeytana davetiye çıkarırsan şeytan seni bırakır mı?"

Şeytan kovulduğu halde gene,

"Biz eski arkadaşız, sen Öfkelendin, münasebetsiz laf söyledin, ama ben sana darılmam, eski ahbaplık üzerine devam edelim" diye yılışarak gelir. Senin öfkelenmenden ümit kesmez, bekler. Şeytanın işi gücü ahbap edinmek, çevresini genişletmek, çok fazla cemaat toplamaktır."Şeytan niçin çok fazla cemaat istiyor?"

Şeytan der ki: "Kıyamet gününde peygamberler de evliyalar da imamlar da arkalarında üçer beşerlik kimselerle geldiklerinde, benim arkamdan kara bulut gibi gelecek olan cemaati görmelisin. Şimdi sana darılmam, damarıma bassan, kuyruğumu çeksen zararı yok, beni bırakma, Ahbaplığımızın yenilenmesi münasebetiyle bir şölen verelim" diye gene yılışarak gelir. İşte şeytanın işi gücü kendisine inanan kimseleri bend etmektir.

İman ile küfür bir arada durmaz. Ya iman ya küfür. Ve şeytan çok kimseleri öylece aldatır:

1. İmanını çalar, imansız bırakır.

2. Kefenini çalar, kefensiz bırakır.

3. Sâlih amelini çalar, sâlih amelsiz kalır.

Hâsılı kelâm o müminin nesi varsa alır ve cascavlak ortada bırakır ve der ki:

"İnsanoğluna ebedî hıncım var, âdemoğullarının cennete girmelerini istemem, hepsi cehenneme gitsin isterim. Benim davam budur, sakın ha söyleme, ben insanoğlunun tümünün bana bağlanmasını isterim. Kıyamet gününde öyle bir halde gelmek isterim ki arkamdaki kalabalık hiçbir peygamberde olmasın!"

Aman yâ rabbi! Şeytana tutuldun mu kurtulması çok zor. İşte bu zamanda şeytan, çok insanları bu suretle kendine bağlamış, "Cennet yolu bendedir, zevkü sefa bendedir, hoş hayat bendedir" diye bir sürü edebiyat de-ğîl edepsizlikle insanoğlunu aldatır ve beraberinde götürür. Şeytanın götüreceği yer bellidir: İstikamet cehennemdir."Şeytanın yolunu nasıl kapatırsın?"

1. Şeytan iyilik yaparsan kaçar.

2. Namaz kılarsan gene kaçar.

3. Zikir çekerken kaçar ama namazını bozmak için

gelir.

Namaz kılmayana kolay yaklaşır, namaz kılana kolay yaklaşmaz. Namaz şeytana siper olur ve tutar. O siperi atlayıp da onun sahibine yetişmek zor olur. Şeytanın şerrinden kurtulmak istersen, ilk olarak zâkirlerden yani Allah diyenlerden olmalısın. Cenâb-ı Allah, Allah diyenleri bırakmaz. Allah diyenleri şeytana bırakmak, Allah'ın şanına uymaz. Şeytan, insanın iyilik yapmasına müsaade etmez. Peygamber Efendimiz (s.a.v) konuştuğunda sordu:

"Ümmetlerimi niçin iyilikten menedersin?""Yâ Muhammed, senin ümmetlerin bir hayır işleyecekleri vakitte benim üzerime testere koyarlar, ikiye keserler. Bir sadaka verilse, bir iyilik yapılsa aynı eziyet olur!"

Şeytan,

r6; İyilik yaptığında yanında durmaz.

r6; Secde ettin mi ümidi keser.

r6; Kavgayı bıraktın mı hüzne boğulur.

Şeytan, insanın birbiriyle teke tek kavga etmesini istediği gibi büyük toplumların ve milletlerin çarpışmalarını, çatışmalarını, vuruşmalarını, harbe girmelerini, birbirlerini katletmelerini, mallarını gasbetmelerini ister. Uğraştığı budur. Zaten bunlar olmasa insan cennette yaşıyor gibi olur. Şeytanın sözüne inanılmaz."Şeytanı nerede bulacağız?"

Şeytanı bulamayan adam demek ki şeytanı kendi içinde saklamış da göremiyor. Şeytan meğer onun içindeymiş.

"Şeytanı bulamadım, göremedim" dedi mi, gel buraya senin arayıp bulamadığın şeytan demek ki dışarıda değil içerideymiş. Dışarıda olsaydı sen de bulacaktın. Demek ki şeytan senin içinde saklanmış. Şeytan, sendedir. Şeytan hem sendedir ve şeytana sen hizmet edersin. Şeytanı bulamadım, diyen adam demek ki kendi kendinde şeytanı saklıyor. Şeytanın kulu olmayasın!"Şeytanla beraber olmak nasıl?"

İnsanoğlunu bir felâketten öteki felâkete düşüren şeytandır. Şeytan insanları birbirleriyle muharebeye düşürdü; 1914'ten 1918'e kadar süren 1. Cihan Harbi'nde o zamanın hükmüne göre en kuvvetli silâhlarla dört sene boyunca harbettiler. Şeytanı dinlemekten dolayı cephelerde topla tüfekle vuruşan milyonlarca insan telef oldu, yüzbinlerce binalar ve saraylar harap oldu. Şeytandan uzak dur, yanına yaklaştırma. İyilik yap, iyilik yaptığın vakitte şeytanın sana yaklaşmasına izin yoktur. Secdede iken de yaklaşmasına izin yoktur, gene de kendini gözet, şeytanın ağına düşme. Örümcek ağına düşen bir sineğin kurtulması nasıl imkansızsa şeytanın ağına düşen de kendi kendini kurtarıp çıkaramaz artık. Ancak dıştan bir müdahale gelmesi lâzım, o müdahale olmasa işi biter.

Onun için müminler şimdi esfel-i sâfilindedir. Dünyanın duruşu en aşağıdadır, gökler yukarıdadır. Yedi kat yer ayağımızın altındadır ve o şeytanın şerrinden Allah'a sığınıp Allah'a kaçmak yeğdir, çünkü şeytanın ağına bir defa tutulan elinden zor kurtulur. Tutulmama-ya dikkat et:

r6; iyilik yaptığın müddetçe,

r6; Secde ettiğin müddetçe,

r6; Abdestli gezdiğin halde

şeytanın ağına basmazsın. Şeytanla ahbaplık kurma, şeytanla ahbaplık olmaz. Senden olmayana ahbaplık yapma, geçerli değildir. Bilhassa inananların inanmayanlarla buluşmaları, onlarla muhabbetleri bir maslahata, bir hikmete dayanıyorsa ise zararı yok, belki onlara bir fayda yetiştirir. Lâkin yüzücü olmayan bir adam selin alıp götürdüğü bir kimseye yardıma gideyim derse o da boğulur. Yüzme bilmeyen adam boğulur.Kendi nefsine hükmedemeyen adam başkasına hükmedemez. Elbette ki inananların inanmayanlara karşı üstünlükleri vardır. Dikkat etmediğin vakitte şeytan sana temellük eder, bu benimdir, der. Şimdi şeytanın kol gezen ordularının ve askerinin haddi hesabı yoktur. Ayak basacak yerde nerede mayın olduğunu Allah'tan başka bilecek yoktur. Bazı tecrübe sahipleri bilir, onları dinlemeden, ben buradan yürür çıkar giderim, derse ummadığı yerde şeytanın nişanına gelir ve şeytan onu düşürür, zapteder ve torbasına alır, götürür. Şeytanın torbası çoktur, ne kadar imansız varsa torbasına sığar. Ne kadar Allah peygamber tanımayan, ne kadar mecus varsa sığar. Hepsini bir yere topladıktan sonra imha ameliyesi yani temizlik başlayacaktır. Şeytan, ağına tutulup da kavurma küpüne inen insanları kızartıp veya çiğ çiğ yer.

Küfrün içine düşme. Yâ rabbi, şeytanı bizden uzak eyle, şeytanın amelinden de bizi uzak eyle. Bir kimse şeytanın tâlim ettiği yola düşerse iflah olmaz. Allah (c.c) bizi şeytanın fitnesine düşmekten korus ;n ve bize uyanıklık versin.

Tek sultan Allah, dinin sultanını gönder, yâ Allah şeriatın sultanını gönder; yâ Allah, vaktin sultanını gönder; yâ Allah, ecdadımızın itibarını iade eyle, yâ Allah, onların şevketli, kuvvetli, kudretli ve azametli imparatorluklarından daha büyük şerefli ve iftiharlı ve nurlu peygamber sancaklarını mağripte, meşrikte aç yâ Allah, kerîm Allah, rahîm Allah, sübhan Allah, bi-hürmetil-hâ-bîbi bi-hürmeti'1-Fâtiha.